Foglalás vagy információ: 0746.772.417 Szállás az Apuseni hegységben, a Popasul Ursilor Panzióban, közvetlenül a Medve-barlang mellett.

Adatvédelmi irányelvek

SC FIRMA AICI srl, CUI , bejegyezve a megyei cégjegyzékbe _ , mint személyes adatok kezelője, a 2001.11.21-i 677. számú törvény rendelkezéseivel, valamint 2018.05.25-től a személyes adatok kezelése tekintetében az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016.04.27-i 679. számú rendelet rendelkezéseivel összhangban gyűjti és kezeli az adatokat.

E dokumentum célja, hogy pontosan, konkrétan és egyértelműen tájékoztassa Önt arról, hogyan és milyen célból gyűjtik és dolgozzák fel ezeket az adatokat, milyen időtartamig tárolják ezeket az adatokat, hogyan gyakorolhatja egyéni jogait, valamint tájékoztatást ad az adatkezelés másodlagos céljáról, ha az adatokat más célból dolgozzák fel, mint amilyen célból a társult adatkezelők gyűjtötték őket.

Ezen adatok feldolgozása során figyelembe vesszük a személyes adatok védelmére és feldolgozására vonatkozó hatályos törvényeket. Ennek érdekében belső ellenőrzést végeztünk a személyes adatok gyűjtésére, feldolgozására és továbbítására vonatkozóan, megfelelő technikai intézkedéseket hoztunk, és egy sor belső technikai és adminisztratív eljárást hoztunk létre, valamint a csapaton belül képzéseket tartottunk a tudatosság növelése és a csapattagok felhatalmazása érdekében.

A vállalatunk által a weboldalon keresztül vagy közvetlen kommunikáció útján, a munka elvégzése céljából gyűjtött személyes adatok.
Ha Ön a mi ügyfelünk, a következő adatokat gyűjtjük és kezeljük, a számlázás és a megrendelések optimális feltételek melletti kiszállításának jogos célja érdekében:

 • az Ön neve, vezetékneve, címe, városa, megyéje, irányítószáma, e-mail címe és telefonszáma, bankszámlája és bankszámlája, az adószámla és a szolgáltatási szerződés elkészítése céljából.
 • ha Ön úgy dönt, hogy feliratkozik a vállalat hírlevelére anélkül, hogy ügyfél lenne, akkor a vállalat hírlevelére való feliratkozásának bizonyítása érdekében összegyűjtjük az Ön e-mail címét marketing célú kommunikáció céljából, az Ön nevét és az adatbázisba való feliratkozásának dátumát.
 • az ügyfél által cégünknek a szolgáltatásnyújtás keretében és céljából továbbított egyéb információk

Ha Ön látogató, akkor csak a látogató által az oldal első látogatásakor, a sütikre vonatkozó irányelvek értesítési ablakán keresztül elfogadott és a sütikre vonatkozó irányelvek oldalon leírt sütik által rögzített adatok kerülnek rögzítésre.

A személyes adatok feldolgozásának időtartama

A személyes adatok tárolásának és feldolgozásának időtartama szorosan kapcsolódik a vállalatunk és Ön, mint ügyfél vagy potenciális ügyfél közötti munkakapcsolathoz. Az adatok a számlatulajdonos kifejezett kérésére vagy az ezen az oldalon megadott célok eléréséhez szükséges mértékben törölhetők.

Az adószámlák és szerződések elkészítéséhez szükséges adatokat a román törvények által előírt jogi kötelezettségek (adó, archiválás) teljesítéséhez szükséges ideig tároljuk.

A személyes adatok címzettjei

A személyes adatokat a napi munkafolyamatok részeként a következő személyek vagy szervezetek számára lehet közzétenni, illetve azokhoz a következő személyek vagy szervezetek férhetnek hozzá:

 • társaságunk alkalmazottai a tevékenység végzése érdekében
 • a társaság munkatársainak, korlátozottan, a társaság tevékenységének megfelelő feltételek mellett történő végzése érdekében (a könyvelési szolgáltatóknak, a tárhelyszolgáltatónak nyomtatványok küldésével, a számlázási szolgáltatónak).
 • amennyiben az ilyen közlésre azért van szükség, hogy az érintettek nyereményeket vagy egyéb kedvezményeket kapjanak, amelyeket az ITT FIRM által a Weboldalon vagy a kapcsolódó promóciós csatornákon, pl. Facebook-oldalon, Instagramon stb. keresztül szervezett különböző promóciós kampányokban való részvételük eredményeként kaptak.
 • a látogatások mérésére, adatelemzésre, tesztelésre és kutatásra, a használati trendek és tevékenységek nyomon követésére, biztonsági funkciók és felhasználói hitelesítés fejlesztésére, olyan speciális modulokhoz, mint a Google Analytics vagy hasonló;
 • ha a személyes adatok közlését jogszabály írja elő
 • az automatizált és LIMITED (cookie-kon keresztül) marketing- és promóciós szolgáltatások szolgáltatói számára, mint pl.
  • Google.com
  • Facebook.com
  • Pinterest.com
  • YouTube.com
  • Instagram.com
  • Tawk.to
  • WordPress.com
  • PushEngage.com
  • Mailchimp.com

Tájékoztatás az adatgyűjtés módjáról és a gyűjtéshez való hozzájárulásról

A weboldalunk minden felhasználója az oldal első látogatásakor megkapja az összegyűjtött vagy ilyen vagy olyan módon, kifejezetten vagy hallgatólagosan gyűjtött sütik listáját, amelyek a személyes adatok kategóriájába tartozhatnak. Ez a weboldal alján található értesítéssel történik, amelyen keresztül a látogatónak lehetősége van elfogadni az adatvédelmi és adatvédelemi politikát.

Az űrlapok csak akkor kerülnek elküldésre, ha az adatgyűjtési és adatvédelmi szabályzatot elolvasták és elfogadták, amit az ezt megkövetelő űrlapok alján található kötelező jelölőnégyzet tanúsít, mint például a kapcsolatfelvételi oldal űrlapja és a foglalási űrlap.

Azon személyek jogai, akiknek az adatait gyűjtik

a) Az adatokhoz és a tájékoztatáshoz való hozzáférés joga Azoknak a személyeknek, akiknek az adatait gyűjtötték, joguk van ahhoz, hogy tájékoztatást kapjanak az összegyűjtött adatokról, az adatgyűjtés céljáról és időtartamáról.

b) Az adatokkal kapcsolatos beavatkozási jog Azoknak a személyeknek, akiknek az adatait gyűjtötték, joguk van kérésre megkapni az összegyűjtött adatokat, kérhetik ezen adatok, különösen a pontatlan adatok helyesbítését, frissítését, kiegészítését vagy törlését.

Az adatok módosítására, frissítésére, törlésére irányuló kérelmet írásban vagy a dpo@popasulursilor.ro e-mail címre kell küldeni, és tájékoztatást kell adni a válasz közlésének lehetőségéről, azaz fizikai vagy elektronikus formában. Az ilyen kérelmekre adott választ a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül közöljük.

c) Tiltakozási jog Azok a személyek, akiknek az adatait összegyűjtötték, bármikor tiltakozhatnak a rájuk vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha ez ellentétes a hatályos jogszabályokkal (adózás, archiválás).

Ebből a célból, valamint a személyes adatokkal kapcsolatos bármely más célból az érintetteknek a vállalat címére kell írniuk, vagy a dpo@popasulursilor.ro e-mail címre kell küldeniük, és a választ a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül kell megküldeniük.

Az érintettek adatainak felhasználási módjával kapcsolatos bármilyen kérdéssel, vagy ha az adatkezelés bármely aspektusával kapcsolatban további felvilágosításra van szükségük, a dpo@popasulursilor.ro e-mail címen vagy személyesen, holografikusan aláírt bejelentéssel fordulhatnak a vállalat adatvédelmi tisztviselőjéhez a Localitatea Chiscau, nr.81c, Punct Turistic Peștera Urșilor 3633 Comuna Pietroasa, Bihar címen található munkahelyünkön.